Bizden haber almak i?in mail adresinizi yaz?n?z. G?nder

Hakk?m?zdaT¨ırkiye’de yapt??? i?lerle, kulland??? bilgi teknolojisi ve stratejileriyle
bir ilk olan D?n¨ı?¨ım Kona?? Ba?ar? Psikolojisi Enstit¨ıs¨ı
         2004 y?l?nda ?stanbul'da hizmete a??lm??t?r.

D?n¨ı?¨ım Kona?? Ba?ar? Psikolojisi Enstit¨ıs¨ı,
gerek e?itim organizasyon kalitesiyle, gerek alanlar?nda uzman stratejist
ve e?itimcileriyle, ya?am kalitesinin geli?imine hizmette
T¨ırkiye'de ?nemli bir yere sahiptir.

Enstit¨ım¨ız,
bireylerin ve kurumlar?n geli?imine ve ba?ar?da s¨ıreklili?ini koruyabilmesine destek olabilmek
ve ya?am kalitesini art?rmak amac?yla kurulmu?tur.

?leti?im Ustal??? ve Ba?ar? Psikolojisi kapsam?nda,
i? hayat?, aile hayat?, e?itim hayat?, ili?kiler, bireysel ve kurumsal giri?imcilik, y?netim becerileri,
de?i?im ve d?n¨ı?¨ım becerileri, sigaray? b?rakma y?ntemleri gibi bir?ok alanda bireysel ve kurumsal
e?itim, seminer ve strateji dan??manl??? hizmeti vermektedir.

Bununla birlikte,
T¨ırkiye'de ve yurt d???nda ba?ar?l? projelere imza atan Enstit¨ım¨ız,
halka a??k e?itimler, sosyal sorumluluk projeleri, zirve organizasyonlar? da d¨ızenlemektedir.


Vizyonumuz
Bireysel ve kurumsal geli?ime etik ve profesyonellik kurallar? ?er?evesinde destek olmak

Misyonumuz
Ya?am kalitesinin artmas?na destek olmak

De?erlerimiz
Tutarl?l?k, uygulanabilirlik, faydac?l?k, anla??labilirlik


 

Cheap jordans shoes, cheap jordans for sale, jordans retro 13, cheap foamposites, cheap jordan 12, Canada Goose sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap air jordans for sale, Retro jordans for sale, Cheap foamposites for sale, Cheap jordans 11s, Retro jordans for sale,